Wdrażanie Dyrektyw UE

Harmonogram i program prac związanych z aktualizacją Planu Gospodarowania Wodami dla MODO

 

 

Szanowni Obywatele w dorzeczu Odry,
 

w 2009 roku opracowany został „Plan Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry” na pierwszy okres planowania 2010–2015. W roku 2015 plan ten zaktualizowano na potrzeby drugiego okresu planowania, tj. na lata 2016-2021.
 

Ten zaktualizowany Plan Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry opublikowany został w grudniu 2015 roku. Opierał się on na istotnych międzynarodowych problemach gospodarki wodnej w dorzeczu Odry, zidentyfikowanych w trakcie analizy ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych i streszczał wszystkie wymagane działania, które są przewidziane w celu poprawy stanu wód.
 

Kolejna aktualizacja planu gospodarowania wodami dla Międzynarodowego obszaru Dorzecza Odry powinna zostać zakończona do końca roku 2021 i podobnie jak w dwóch poprzednich cyklach planowania, podczas jej opracowywania przewidziane są konsultacje społeczne, w których mogą Państwo wziąć aktywny udział.
 

Poniżej udostępniony zostaje Państwu pierwszy dokument - „Harmonogram i program prac związanych z aktualizacją Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry na potrzeby trzeciego cyklu planowania zgodnie z RDW”. Uwagi do tego dokumentu mogą Państwo przekazywać w terminie od 22 grudnia 2018 r. do 22 czerwca 2019 r.
 

Oprócz tego w poniższych terminach opublikowane będą następujące dokumenty, do których będą mogli Państwo zgłaszać swoje uwagi:
 

„Projekt przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry” - od 22 grudnia 2019 r. do 22 czerwca 2020 r.
 

„Projekt aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry na trzeci cykl planowania” - od 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca 2021 r.
 

Konsultacje_pl.pdf129,76 KB 2018.12.18

Ostatnia aktualizacja: 2018.12.17