Oferta pracy: Dyrektor Sekretariatu

   MIĘDZYNARODOWA KOMISJA OCHRONY ODRY
PRZED ZANIECZYSZCZENIEM
 
poszukuje do pracy w stałym Sekretariacie Komisji we Wrocławiu
wykwalifikowanego kandydata na stanowisko
 
Dyrektora Sekretariatu
 
Wymagania wobec kandydatów
 • odpowiednie wyższe wykształcenie (najlepiej w zakresie gospodarki wodnej, zarządzania środowiskiem, nauk przyrodniczych);
 • preferowane 8-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie gospodarki wodnej lub zarządzania środowiskiem, w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym, dodatkowym atutem będzie doświadczenie z zakresu współpracy międzynarodowej;
 • uznane kwalifikacje zawodowe oraz umiejętność kierowania zespołem ludzi, komunikatywność;
 • odporność na stres, elastyczność, duża siła przebicia;
 • dobra znajomość dwóch z trzech języków Komisji (polski, czeski, niemiecki) oraz języka angielskiego; atutem będzie znajomość trzeciego (kolejnego) języka Komisji.
   
Zakres obowiązków Dyrektora Sekretariatu
 • kieruje Sekretariatem pod względem organizacyjnym (7 pracowników);
 • kieruje Sekretariatem pod względem merytorycznym w zakresie wdrażania celów Komisji oraz dyrektyw Wspólnoty Europejskiej dotyczących Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry;
 • reprezentuje Sekretariat na zewnątrz;
 • przygotowuje projekt rocznego budżetu Komisji i odpowiada za jego realizację;
 • wspólnie z pracownikami przygotowuje posiedzenia i narady Komisji oraz jej grup roboczych, monitoruje dokumentację oraz sporządzanie protokołów, a także realizację podjętych uchwał.
   
Warunki zatrudnienia/wynagrodzenie
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony z dniem 2 maja 2018 roku maksymalnie na okres 5 lat z możliwością jednorazowego przedłużenia umowy. Przewidywany jest 3-miesięczny okres próbny. Wynagrodzenie przyznawane jest zgodnie z Regulaminem wynagradzania MKOOpZ.
 
Konkurs
Po wstępnej selekcji kandydatów wytypowane osoby w dniu 28 listopada 2017 roku zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną do Wrocławia.
 
Wymagane dokumenty
Kompletne dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie świadectw, dyplomów i referencji) w jednym z języków Komisji oraz w języku angielskim należy przesłać pocztą, a także drogą mailową (np. w formacie .pdf) na adres Sekretariatu MKOOpZ.
 
Termin składania ofert
30 września 2017 roku
 
Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem
ul. M. Curie-Skłodowskiej 1
PL 50-381 Wrocław
 
tel.: +48 (71) 3267470

Ostatnia aktualizacja: 2017.09.08