Członkowie GP

L.p. Nazwisko Imię Funkcja Strona Umowy Instytucja

1

Pavlas Lukáš przewodniczący GR Republika Czeska Povodí Odry s.p., Ostrava

2

Durčák Martin członek GR Republika Czeska Výzkumny ústav vodohospodářský TGM, Ostrava

3

Bachtíková

Petra

rzecznik delegacji czeskiej Republika Czeska

Ministerstvo životního prostředí, Praha

4

Piórkowski Piotr rzecznik delegacji polskiej Polska Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

5

Ciężkowska Katarzyna członek GR Polska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Wrocław

6

Husak-Górna Grażyna członek GR Polska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Poznań

7

Dybkowska-Stefek Dorota członek GR Polska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Szczecin

8

Stojek Zdzisława członek GR Polska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Gliwice

9

Korwin-Piotrowska Agata członek GR Polska Państwowy Instytut Geologiczny, Wrocław

10

Fiszkal Birgit rzecznik delegacji niemieckiej Niemcy Landesamt für Umwelt Brandenburg, Potsdam

11

Friese Holm członek GR Niemcy Sächsiches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Dresden

Ostatnia aktualizacja: 2008.12.01